Produkty oraz usługi

Dzięki współpracy z Atradius jesteśmy konkurencyjni na rynkach międzynarodowych i możemy oferować atrakcyjne warunki dla naszych kontrahentów

Morten Fullerton, Dyrektor Sprzedaży, Rawbite

Nasze produkty i usługi są tworzone i dostarczane dla każdego rodzaju biznesu, od małych i średnich przedsiębiorstw, po wielkie korporacje. Wspieramy zarówno sprzedaż krajową jak i międzynarodową pomagając minimalizować straty naszych Klientów. Ubezpieczamy wszystkie sektory gospodarki, od branży energetycznej po inżynieryjną, od stalowej po spożywczą, nasi analitycy to doświadczony zespół ekspertów specjalizujących się w wybranych branżach.

Globalne ubezpieczenia należności

Usługa Atradius Global powstała z myślą o międzynarodowych klientach. Patrzymy na Twoje przedsiębiorstwo z globalnej perspektywy, zapewniając lokalne wsparcie, dostosowane do Twoich potrzeb.

Brooklyn bridge New York

Windykacja

Pomożemy Ci odzyskać zaległe należności niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie znajdujesz się Ty lub Twój dłużnik. Obsługujemy naszych Klientów w każdym kraju, walucie i języku.

businessman talking on phone

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności w Atradius pomoże ochronić Twoją firmę przed ryzykiem związanym z niewypłacalności kontrahentów.

hammer and nails on wood board

Business First

Business First - dedykowany serwis dla sektora małych i średnich firm z przychodem do 20 mln zł.

Man relaxing in office | Atradius
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.