Windykacja

Pomożemy Ci odzyskać zaległe należności niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie znajdujesz się Ty lub Twój dłużnik. Obsługujemy naszych Klientów w każdym kraju, walucie i języku.

Firma Atradius Collections to doświadczony zespół ekspertów w dziedzinie windykacji. Z naszych usług windykacyjnych możesz skorzystać nawet wówczas, gdy nie posiadasz wykupionego u nas ubezpieczenia należności. Dla Klientów posiadających polisę ubezpieczenia kredytu kupieckiego Atradius dedykowane usługi windykacyjne są jednym z jej elementów.

 

Jak Atradius Collections może wesprzeć Twoją firmę?

Niemal każda firma w pewnym momencie swojego istnienia doświadcza problemów związanych z odzyskiwaniem należności. Wówczas potrzebna jest profesjonalna pomoc. Atradius Collections oferuje najwyższej jakości usługi w zakresie globalnej windykacji należności oraz najlepsze dla Twojej sytuacji metody działania: od windykacji polubownej po postępowania sądowe.

Jako specjaliści w zakresie windykacji należności wiemy, jakiego rodzaju działania pozwolą na uzyskanie optymalnych rezultatów. Zawsze dążymy do polubownego odzyskania należności i uniknięcia kosztów postępowania sądowego, aktywnie i z wyczuciem znajdując rozwiązania, które przyniosą najlepsze rezultaty dla Twojej firmy. Przykładowo, Twojemu odbiorcy doświadczającemu ograniczonej płynności finansowej możemy zaproponować płatność rozłożoną na raty, dzięki czemu Twoja firma nie tylko w pełni odzyska należność, lecz również zachowa dobre relacje biznesowe z Klientem.

Atradius Collections dysponuje infrastrukturą informatyczną o zasięgu globalnym, będącą najbardziej zintegrowanym rozwiązaniem w naszej branży. Niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie znajdujesz się Ty lub Twoi dłużnicy, pomożemy Ci odzyskać zaległe należności.

 

Jak działają usługi windykacyjne Atradius?

Proces windykacji należności Atradius

Firma Atradius Collections rozpoczyna działania windykacyjne już w momencie uzyskania od Ciebie informacji o zaległej fakturze. W imieniu Twojej firmy kontaktujemy się z Twoim Odbiorcą za pośrednictwem przedstawiciela zlokalizowanego w najbliższym mu państwie oraz w języku, w którym porozumiewa się dany Odbiorca. Za Twoją zgodą prowadzimy z Twoim dłużnikiem negocjacje, mające na celu ustalenie rozwiązania prowadzącego do jak najszybszego uregulowania długu i odzyskania przez Twoją firmę należności.

Zawsze na bieżąco informujemy Cię o wszystkich szczegółach dotyczących naszej komunikacji z Twoim dłużnikiem. Nasze relacje z Twoją firmą oparte są na pełnej przejrzystości. Wiemy, że bliska współpraca i wymiana informacji pozwoli nam skuteczniej wykonywać naszą pracę, a tym samym osiągnąć najlepsze rezultaty dla Twojej firmy.

Jeżeli dysponujesz polisą Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego Atradius, możesz zarządzać procesem windykacji za pośrednictwem swojego konta użytkownika Serv@Net. Jeżeli nie posiadasz polisy Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego, możesz zarządzać otwartymi sprawami windykacyjnymi swojej firmy za pomocą dedykowanego systemu Collect@Net.

 

Czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie odzyskać zaległe należności, skontaktuj się z nami w celu omówienia Twoich indywidualnych potrzeb i ustalenia najlepszego dla Twojej firmy planu działania.

 

Monitoruj windykację swoich należności online

System Collect@Net to internetowa platforma pozwalająca Klientom korzystającym z naszych usług windykacyjnych na dostęp do informacji windykacyjnych oraz monitoring postępowania procesu odzyskiwania należności.

Posiadacze polisy Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego Atradius mogą monitorować proces odzyskiwania należności za pośrednictwem systemu Atrium. Na naszej stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zarówno usługi Collect@Net, jak i Atrium. W chwili obecnej strona dostępna jest jedynie w języku angielskim.

 

Dodatkowe informacje o usługach windykacyjnych Atradius

Odwiedź stronę internetową Atradius Collections, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania i metod działania naszego zespołu windykacyjnego. Na stronie znajdziesz m.in. historie naszych Klientów, a także regularnie aktualizowane publikacje zawierające praktyczne wskazówki i porady dotyczące zarządzania zaległymi należnościami.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.