Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności w Atradius pomoże ochronić Twoją firmę przed ryzykiem związanym z niewypłacalności kontrahentów.

Nasze ubezpieczenie chroni Twoją firmę przed stratami, jakie mogłaby spowodować niewypłacalność odbiorcy. Stworzyliśmy je, aby Twoja firma mogła bez obaw prowadzić działalność biznesową i odkrywać nowe rynki lub produkty ze świadomością, że jest zabezpieczona przed ryzykiem kredytowym.

Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie zespołu profesjonalistów, którzy znają i rozumieją ich biznes oraz odbiorców z którymi prowadzą interesy. Nasz oddział w Polsce dobrze zna środowisko biznesowe, zwyczaje i przepisy, w ramach których działasz. Ponieważ mamy ogólnoświatowy zasięg i międzynarodowe doświadczenie, jesteśmy obecni na rynkach, na których funkcjonują Twoi obecni i przyszli klienci. Dzięki temu możemy zaoferować Ci naszą globalną wiedzę oraz zgrany międzynarodowy zespół – niezależnie od miejsca na świecie, w którym znajduje się Twoja firma.

 

Atuty ubezpieczenia należności w Atradius

Korzystając z ubezpieczenia kredytu kupieckiego oferowanego przez Atradius, Twoja firma zyskuje:

 • większy dostęp do finansowania, ponieważ zapewnimy Twojemu bankowi gwarancje, jakich potrzebuje, by przyznać Ci finansowanie
 • wsparcie w określaniu strategicznej drogi; pomożemy Ci zidentyfikować możliwości i zagrożenia
 • korzystniejszy bilans, bo Twoja firma będzie mogła ograniczyć rezerwę na niespłacone wierzytelności
 • asekurację, która zapewni Ci nowe możliwości rozwoju, ponieważ będziesz mógł eksplorować nowe rynki i produkty ze świadomością, że nie musisz obawiać się przeterminowanych należności.

 

Dopasowana do potrzeb struktura polisy zapewnia spójność i transparentność

Ubezpieczenie należności, które oferujemy, zostało opracowane tak, aby było proste i skuteczne. Opiera się na jednej strukturze polisy, czyli strukturze modułowej. Taka forma gwarantuje elastyczność niezbędną do zaspokojenia indywidualnych potrzeb i sprostania określonym zagrożeniom, na jakie narażona jest Twoja firma. Taką samą formę polisy stosujemy na całym świecie. Jest to szczególnie przydatne, kiedy potrzebujesz kilku polis, które będą obejmować różnych klientów lub różne rynki.

Jednolity typ polisy gwarantuje standaryzację i przejrzystość. Z kolei jej modułowy charakter umożliwia dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb.

 

Korzyści wynikające z korzystania z umowy ubezpieczenia należności:

 • Spójność niezależnie od rynku i języka – nasi wielojęzyczni eksperci i prawnicy dbają o to, by Twoja polisa była w pełni jasna i miała równoznaczne brzmienie niezależnie od języka
 • Transparentność – Twoja polisa zawiera tylko te warunki, które są dla Ciebie istotne, więc jej treść nie będzie zawierała żargonu branżowego czy warunków, które nie mają zastosowania w Twoim przypadku
 • Proste zarządzanie umową przez system online – możesz zarządzać swoją polisą poprzez nasz nowy system Atradius Atrium. Razem z Atradius Atrium możesz ustanawiać limity kredytowe dla kontrahentów oraz śledzić postępy i zmiany na polisie.

 

Spółka Atradius pomogła nam rozwinąć nasze przedsiębiorstwo krok po kroku. Dzięki temu poprawiliśmy jakość usług, zintensyfikowaliśmy wymianę z istniejącymi klientami i nawiązaliśmy kontakty z nowymi.

Kontroler należności
Duża firma z branży rolniczej

 

Zwiększ skuteczność procesów zarządzania kredytami dzięki naszym narzędziom internetowym

 

Zarządzaj swoją polisą on-line poprzez system Atradius Atrium

Możesz zarządzać swoją polisą on-line dzięki systemowi Atradius Atrium. Nowa platforma umożliwia dostęp do informacji, śledzenie postępów i zmian zachodzących w polisie. Jako w pełni zintegrowana, platforma ma na celu sprawowanie kontroli nad procesem zarządzania należności i jest usługą spełniającą wszelkie standardy bezpieczeństwa w sieci.

Atradius Atrium umożliwia:

 • zarządzanie i monitorowanie limitów kredytowych
 • monitorowanie procesów odszkodowawczych
 • monitorowanie raportów dotyczących polisy
 • przeglądanie warunków polisy
 • konfigurowanie powiadomień przesyłanych na adres e-mail lub za pośrednictwem systemu
 • przeglądanie publikacji Atradius dla krajów lub sektora danej branży.

Więcej informacji o tym, jak korzystać z Atradius Atrium do zarządzania polisą ubezpieczenia kredytu o dowolnej porze dnia i z dowolnego miejsca na świecie znajduje się na stronie internetowej grupy Atradius (w języku angielskim).

Monitorowanie portfela dzięki Atradius Insights

Atradius Insights to zaawansowane internetowe narzędzie analityczne. Powstało w ścisłej współpracy z naszymi klientami, aby ułatwić identyfikowanie zagrożeń, monitorowanie wydajności portfela i szukanie nowych możliwości biznesowych. Atradius Insights wyznacza nowe standardy w zarządzaniu należnościami.

Więcej informacji o tym, jak korzystać z Atradius Insights, aby wejść na nowy poziom analityki biznesowej, znajdziesz na stronie grupy Atradius (język angielski).

 

Dodatkowe produkty Atradius pomogą Ci zoptymalizować polisę ubezpieczenia kredytu

Windykacja należności

W ramach polisy ubezpieczenia kredytu Atradius zyskujesz dostęp do naszych usług windykacyjnych. Usługa Atradius Collections to wyspecjalizowana usługa windykacyjna, którą oferujemy bez dodatkowych opłat, żeby umożliwić Ci ściągnięcie należności z tytułu niespłaconych faktur. Odwiedź stronę internetową Atradius Collections, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania i metod działania naszego zespołu windykacyjnego. 

Atradius Global

Usługa Atradius Global powstała z myślą o międzynarodowych klientach. Patrzymy na Twoje przedsiębiorstwo z perspektywy globalnej, zapewniając lokalne wsparcie, dostosowane do Twojego zasięgu geograficznego i wielojęzycznych działań.

Business First

Skorzystaj z wielu pakietów oferowanych specjalnie dla sektora małych i średnich firm. Business First to nowoczesne i nieskomplikowane produkty zapewniające ochronę w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta, przeznaczone tylko dla sektora MSP. Więcej szczegółów na www.businessfirst.com.pl

Produkty specjalne

Nasz zespół do spraw produktów specjalnych oferuje rozwiązania, które wychodzą poza ofertę tradycyjnych polis ubezpieczenia kredytu. Proponujemy ubezpieczenie przy operacjach wysokiego ryzyka i ubezpieczenie całego obrotu, uwzględniamy też wydarzenia szczególne. Więcej informacji o specjalnych produktach Atradius znajdziesz na stronie grupy Atradius (język angielski).

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.