Business First

Business First - dedykowany serwis dla sektora małych i średnich firm z przychodem do 20 mln zł.

Czym jest projekt Business First?

Kilkadziesiąt lat doświadczenia, tysiące pracowników Atradius na całym świecie, sprawdzone setki milionów kontrahentów, tylko po to, aby naszych klientów uchronić przed stratami.

Business First to w Atradius nowoczesne i kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu dedykowanego specjalnie dla tego sektora:

www.businessfirst.com.pl

Trafisz do miejsca, w którym dzięki poznaniu Twojego biznesu, zapewnimy indywidualne doradztwo, szkolenia, możliwość skorzystania z konkurencyjnych instrumentów kontroli ryzyka oraz zabezpieczymy rozwój Twojej firmy.

Prowadzimy szerego badań i analiz o małych i średnich firmach, szczególnie wśród eksporterów. W Polsce 24 proc. małych i średnich eksporterów wysyła swoje towary czy usługi poza kontynent. Ale ponad 78 proc. dostrzega potencjał zagranicznych rynków. Jednocześnie wg badań ekspertów wśród szybko rozwijających się przedsiębiorstw z sektora MSP, jest dwukrotnie więcej eksporterów, niż w gronie firm, których przychody utrzymują się na stałym poziomie lub spadają. Dla firm, które planują dynamiczny rozwój eksport to obowiązek, a z globalnym partnerem jakim jest Atradius nic prostszego.

 

Zabezpieczenia są tylko dla dużych?

Przeciwnie. W sytuacji zawirowań płatniczych kontrahentów duża firma odczuje perturbacje mniej boleśnie, dysponując zasobami na poziomie umożliwiającym pokrycie strat w dłuższym czy krótszym okresie czasu. Najczęściej to właśnie małe i średnie firmy, w przypadku gdy odbiorcy nie zapłacą w terminie, borykają się z trudnościami, które mogą doprowadzić do czasowego zawieszenia działalności lub nawet trwałej utraty płynności finansowej. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to w obecnej sytuacji rynkowej najbardziej dogodny i tani sposób uniknięcia takich kłopotów.

Doradca finansowy jednego z banków finansujących SME

 

Zwiększ skuteczność procesów zarządzania kredytami dzięki naszym narzędziom internetowym

 

Zarządzaj swoją polisą on-line poprzez system Atradius Atrium

Możesz zarządzać swoją polisą on-line dzięki systemowi Atradius Atrium. Nowa platforma umożliwia dostęp do informacji, śledzenie postępów i zmian zachodzących w polisie. Jako w pełni zintegrowana, platforma ma na celu sprawowanie kontroli nad procesem zarządzania należności i jest usługą spełniającą wszelkie standardy bezpieczeństwa w sieci.

Atradius Atrium umożliwia:

  • zarządzanie i monitorowanie limitów kredytowych
  • monitorowanie procesów odszkodowawczych
  • monitorowanie raportów dotyczących polisy
  • przeglądanie warunków polisy
  • konfigurowanie powiadomień przesyłanych na adres e-mail lub za pośrednictwem systemu
  • przeglądanie publikacji Atradius dla krajów lub sektora danej branży.

 

Więcej informacji o tym, jak korzystać z Atradius Atrium do zarządzania polisą ubezpieczenia kredytu o dowolnej porze dnia i z dowolnego miejsca na świecie znajduje się na stronie internetowej grupy Atradius (w języku angielskim).

Monitorowanie portfela dzięki Atradius Insights

Atradius Insights to zaawansowane internetowe narzędzie analityczne. Powstało w ścisłej współpracy z naszymi klientami, aby ułatwić identyfikowanie zagrożeń, monitorowanie wydajności portfela i szukanie nowych możliwości biznesowych. Atradius Insights wyznacza nowe standardy w zarządzaniu należnościami. Więcej informacji o tym, jak korzystać z Atradius Insights, aby wejść na nowy poziom analityki biznesowej, znajdziesz na stronie grupy Atradius (język angielski).

Powiązane dokumenty

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.