Business First

Business First - dedykowany serwis dla sektora małych i średnich firm z przychodem do 20 mln zł.

Czym jest projekt Business First?

Kilkadziesiąt lat doświadczenia, tysiące pracowników Atradius na całym świecie, sprawdzone setki milionów kontrahentów, tylko po to, aby naszych klientów uchronić przed stratami.

Business First to w Atradius nowoczesne i kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego nowego serwisu dedykowanego specjalnie dla tego sektora:

www.businessfirst.com.pl

Trafisz do miejsca, w którym dzięki poznaniu Twojego biznesu, zapewnimy indywidualne doradztwo, szkolenia, możliwość skorzystania z konkurencyjnych instrumentów kontroli ryzyka oraz zabezpieczymy rozwój Twojej firmy.

Prowadzimy szerego badań i analiz o małych i średnich firmach, szczególnie wśród eksporterów. W Polsce 24 proc. małych i średnich eksporterów wysyła swoje towary czy usługi poza kontynent. Ale ponad 78 proc. dostrzega potencjał zagranicznych rynków. Jednocześnie wg badań ekspertów wśród szybko rozwijających się przedsiębiorstw z sektora MSP, jest dwukrotnie więcej eksporterów, niż w gronie firm, których przychody utrzymują się na stałym poziomie lub spadają. Dla firm, które planują dynamiczny rozwój eksport to obowiązek, a z globalnym partnerem jakim jest Atradius nic prostszego.

 

Zabezpieczenia są tylko dla dużych?

Przeciwnie. W sytuacji zawirowań płatniczych kontrahentów duża firma odczuje perturbacje mniej boleśnie, dysponując zasobami na poziomie umożliwiającym pokrycie strat w dłuższym czy krótszym okresie czasu. Najczęściej to właśnie małe i średnie firmy, w przypadku gdy odbiorcy nie zapłacą w terminie, borykają się z trudnościami, które mogą doprowadzić do czasowego zawieszenia działalności lub nawet trwałej utraty płynności finansowej. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to w obecnej sytuacji rynkowej najbardziej dogodny i tani sposób uniknięcia takich kłopotów.

Doradca finansowy jednego z banków finansujących SME

 

Zwiększ skuteczność procesów zarządzania kredytami dzięki naszym narzędziom internetowym

 

Zarządzaj swoją polisą on-line poprzez system Atradius Atrium

Możesz zarządzać swoją polisą on-line dzięki systemowi Atradius Atrium. Nowa platforma umożliwia dostęp do informacji, śledzenie postępów i zmian zachodzących w polisie. Jako w pełni zintegrowana, platforma ma na celu sprawowanie kontroli nad procesem zarządzania należności i jest usługą spełniającą wszelkie standardy bezpieczeństwa w sieci.


Atradius Atrium umożliwia:

  • zarządzanie i monitorowanie limitów kredytowych
  • monitorowanie procesów odszkodowawczych
  • monitorowanie raportów dotyczących polisy
  • przeglądanie warunków polisy
  • konfigurowanie powiadomień przesyłanych na adres e-mail lub za pośrednictwem systemu
  • przeglądanie publikacji Atradius dla krajów lub sektora danej branży.

 

Więcej informacji o tym, jak korzystać z Atradius Atrium do zarządzania polisą ubezpieczenia kredytu o dowolnej porze dnia i z dowolnego miejsca na świecie znajduje się na stronie internetowej grupy Atradius (w języku angielskim).

Monitorowanie portfela dzięki Atradius Insights

Atradius Insights to zaawansowane internetowe narzędzie analityczne. Powstało w ścisłej współpracy z naszymi klientami, aby ułatwić identyfikowanie zagrożeń, monitorowanie wydajności portfela i szukanie nowych możliwości biznesowych. Atradius Insights wyznacza nowe standardy w zarządzaniu należnościami. Więcej informacji o tym, jak korzystać z Atradius Insights, aby wejść na nowy poziom analityki biznesowej, znajdziesz na stronie grupy Atradius (język angielski).

Powiązane dokumenty

Download
Polisa First OWU

4.01MB PDF

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.