O nas

Relacje oraz poziom świadczonych usług przez Atradius nie mają sobie równych. Atradius w pełni rozumie nasze potrzeby biznesowe i wymagania

Vishnu Gopie, General Manager, Credit & AR, LG Electronics LTD

Jesteśmy wiodącym ubezpieczycielem na rynku ubezpieczeń finansowych i windykacji, zorientowanym na wysokiej jakości obsługę Klienta. Doskonaląc nasze usługi stale inwestujemy w najnowsze technologie i narzędzia informatyczne. Dla naszych pracowników sprawą priorytetową jest poznanie i zrozumienie biznesu Klienta, jest to możliwe wyłącznie dzięki ścisłej wzajemnej współpracy.

Atradius na świecie

Firma Atradius oferuje ubezpieczenia kredytu kupieckiego, a także usługi windykacyjne na całym świecie. Nasze oddziały są rozmieszczone w ponad 50-ciu krajach świata.

Group of atradius coworkers working together

Atradius w Polsce

Celem Atradiusa jest wzmacnianie polityki zarządzania należnościami naszych Klientów oraz wspieranie ich rozwoju przez dedykowanych doradców.

Businessmen walking down stairs

Kariera w Atradius

Jesteśmy wiodącym ubezpieczycielem na rynku ubezpieczeń finansowych i windykacji, zorientowanym na wysokiej jakości obsługę Klienta.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.