RODO

O nas

Atradius to światowy dostawca usług związanych z ubezpieczeniami kredytów, poręczeniami, windykacją oraz uzyskiwaniem informacji handlowych/ prowadzeniem wywiadu gospodarczego, zajmujący strategiczną pozycję w ponad 50 krajach. Ubezpieczenia kredytów, obligacje i produkty do windykacji oferowane przez Atradiusa chronią firmy na całym świecie przed ryzykiem związanym z niewywiązaniem się z umowy sprzedaży towarów i usług na kredyt. Atradius działa na rynku B2B.

O europejskim ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (dalej zwanym „RODO”)

Europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) weszło w życie 25 maja 2018 r. RODO daje osobom fizycznym większe prawa dotyczące ich danych osobowych i ma na celu ujednolicenie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych w całej Europie, niezależnie od miejsca przetwarzania danych osobowych.

RODO nakłada na nas także dodatkowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych. Traktujemy to jako szansę na ulepszenie naszych procedur i systemów, które odpowiadają za ochronę danych osobowych. 

RODO dotyczy danych osobowych

Dane osobowe są zdefiniowane jako: każda informacja związana ze zidentyfikowaną lub mogącą być zidentyfikowaną osobą fizyczną (zwaną dalej „osobą, której dane dotyczą”).

Skupiamy się przede wszystkim na firmach i spółkach

Atradius działa na rynku B2B . Podczas dostarczania produktów i świadczenia usług zbieramy i przetwarzamy informacje na temat firm i spółek. Jednakże w trakcie tego procesu przetwarzamy także dane, które mogą kwalifikować się do danych osobowych według prawa unijnego (UE). Dotyczy to danych o osobach fizycznych (np. przedsiębiorcy prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, dyrektorze spółki, beneficjencie rzeczywistym, przedstawicielu handlowym). Dodatkowo, przechowujemy dane kontaktowe osób fizycznych, z którymi jesteśmy w relacjach biznesowych oraz każdego subskrybenta naszych komunikatów e-mailowych. 

Chronimy dane osobowe

Istotne jest dla nas zaufanie, jakim obdarzają Państwo nasze metody obsługi danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do wykorzystywania Państwa danych osobowych w sposób staranny, bezpieczny i przejrzysty. Inwestujemy w ochronę danych osobowych we wszystkich obszarach, włącznie z naszymi witrynami internetowymi, aplikacjami, portalami lub zapisami do otrzymywania biuletynów informacyjnych. Pracujemy również nad tym, aby chronić Państwa dane osobowe jeżeli skorzystają Państwo z naszych usług w charakterze klienta, osoby kontaktowej naszego klienta, wejdą Państwo w relacje handlowe (jako nasz kontrahent) z naszymi klientami lub jeżeli będą Państwo robić interesy z nami jako Państwa partnerem biznesowym lub dostawcą.

Polityka Prywatności

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Zawiera ona informacje, które musimy Państwu przekazać w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z prawem unijnym. Informacje te podają jakie dane osobowe możemy zbierać, kiedy możemy je zbierać, jak możemy je wykorzystać oraz jak długo możemy je przechowywać. Niniejsza Polityka Prywatności określa jak mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, jak je zaktualizować oraz jakie mają Państwo prawa występując w charakterze osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat obsługi Państwa danych osobowych prosimy o konakt

Jeżeli mają Państwo jakieś komentarze lub pytania odnośnie naszej obsługi Państwa danych osobowych prosimy o kontakt.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.