Market Monitor Consumer Durables Vietnam 2018

Market Monitor

  • Wietnam
  • Dobra konsumenckie

04 04 2018

The short-term outlook is benign with private consumption expected to increase by more than 6% in 2018, but higher inflation could have a dampening effect.

Vietnam retail 2018 pic

  • Solid demand, as the sector benefits from robust consumer spending growth, driven by robust economic performance and strong wage increases. The short-term outlook is benign, with private consumption expected to increase by more than 6% in 2018. While this and higher disposable household income will spur consumer durables sales growth, rising inflation could have a dampening effect.
  • Competition in the market is fierce due to relaxed regulations on foreign investment, which has led to an influx of foreign retailers trying to gain market share. Nevertheless profit margins of most businesses are expected to remain stable in 2018.
  • The current average payment duration in the industry is 30-60 days. Payment behaviour has been rather good over the past two years, and payment defaults are expected to remain low in 2018 due to the robust economic performance. The level of business insolvencies is low and no increase is expected in 2018.
  • Due to the benign business and credit risk situations our underwriting stance is generally open. However, more caution is advised with highly geared businesses that have sub-par profits. Companies in the household appliances and wholesale segments tend to be highly geared as credit growth has increased, helped by lower interest rates. The risk of downward pressure on profit margins could be aggravated by rising competition in the consumer durables retail market.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.