Market Monitor - ICT Industry - UAE

Market Monitor

  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Elektronika/Technologie Komunikacyjne

21 05 2015

The UAE’s ICT market is currently characterised by high competition, single-digit margins, low entry barriers and stagnating growth in sub-segments like PCs and desktops.

Market performance at a glance

United Arab Emirates

  • The UAE’s ICT market (mainly consisting of PC, other computer hardware, software & services) is estimated by BMI to be worth EUR 3.6 billion in 2014. PC sales and services accounted for the majority of sales, with a 40% and 33% market share respectively.
  • The ICT value chain encompasses vendors, distributors, power retailers, resellers and other small retailers, while manufacturing is not present. Most of the vendors and distributors are present in Dubai’s free trade zones, and redistribute to the wider Middle East.
  • The UAE’s ICT market is currently characterised by high competition, single-digit margins, low entry barriers and stagnating growth in sub-segments like PCs and desktops. Volume growth in ICT is reported to be higher than value growth due to a decline in the average sales price of ICT products.
  • Payment delays and protracted defaults are quite frequent, as are runaway cases due to cash problems in this industry.
  • Our underwriting stance is rather selective and especially cautious on distributors and resellers exporting to high political risk countries in the Middle East and Africa.
  • As Dubai has significant re-export trade with Iran, any uplift of sanctions would significantly benefit ICT traders in the UAE.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.