Informacje o subskrypcji

Dziękujemy za subskrypcję powiadomień o naszych publikacjach.

Prosimy o sprawdzenie, czy poniższe informacje do subskrypcji są poprawne.

Jeżeli chcesz zmienić kategorie subskrypcji, wróć na stronę Publikacje i wprowadź swoje preferencje.

Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję klikając na łącze „Anuluj subskrypcję” dostępne w każdej wiadomości email Aktualności – Publikacje Atradius.

Szczegóły subskrypcji

Kryteria subskrypcji

 
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.