Standardy obsługi klienta

Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Gwarancja jakości odgrywa nadrzędną rolę w każdym aspekcie naszej działalności: od norm etycznych, przez szkolenia pracowników, aż po rozwój relacji z Klientami.
 

Łatwiejsza komunikacja

Dedykowane zespoły ds. kontaktów z Klientami zostały tak przeszkolone, aby odpowiadać niezwłocznie na Państwa zapytania. Tam, gdzie to możliwe, Klienci otrzymują dane kontaktowe swojego opiekuna ze strony Atradius.

Nieprzerwanie nadzorujemy ten proces, aby mieć pewność, że udaje nam się utrzymać wysoki standard naszych usług. Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniem odnośnie współpracy z tymi zespołami. To właśnie dzięki Państwa opinii możemy udoskonalać naszą działalność, więc wszelkie opinie naszych Klientów są dla nas cenne.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer Service Charter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uproszczone zarządzanie polisami

Oferujemy pomoc i wsparcie we wszelkich kwestiach od zarządzania polisami, aż po uzyskiwanie dostępu i korzystanie z naszych systemów internetowych takich jak Atradius Atrium, Atradius Insights, czy Collect@Net.

Usilnie dążymy do zminimalizowania liczby obowiązków z tytułu zarządzania polisami, a gdy nadchodzi czas ich odnowienia, upewniamy się, że proces ten jest przejrzysty i że dokumentacja jest dostarczana klientom z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkie przesyłane faktury wyraźnie wskazują kwotę, usługę której ona dotyczy, a także termin płatności.
 

Bliska współpraca w kwestii limitów kredytowych

Naszym zadaniem jest terminowe podejmowanie decyzji kredytowych i upewnienie się, że klient pozostaje poinformowany na każdym etapie procesu.

Nasze decyzje nie są podejmowane w izolacji. Tam, gdzie to możliwe, współpracujemy z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kredytobiorców, uwzględniając relacje handlowe pomiędzy nimi i klientem. Ponadto tam, gdzie to stosowne, udostępniamy klientowi informacje na temat zdolności kredytowej ubezpieczonych kredytobiorców, aby uprościć procesy i procedury zarządzania kredytami.

Jeżeli zachodzi potrzeba zmniejszenia lub likwidacji limitu kredytowego, staramy się zawiadamiać o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, aby dać klientowi czas na zorganizowanie alternatywnych rozwiązań handlowych (chyba, że ma miejsce sytuacja wyjątkowa).

Staramy się nigdy nie składać obietnic, których nie możemy dotrzymać. Nasz przejrzysty proces odwołań został tak zaprojektowany, aby wspomóc klienta, jeśli ten poprosi nas o ponowne rozważenie decyzji.
 

Świadczenie skutecznych usług przetwarzania roszczeń, odzysku i windykacji

Zapewniamy szczegółowe instrukcje dotyczące składania roszczeń, w tym metod informowania nas o zaległych fakturach.

W toku procesu rozpatrywania roszczenia i windykacji ściśle współpracujemy z klientem, dostarczając aktualnych informacji na temat sprawy, uzgadniając metody windykacji i jak najszybciej przekazując fundusze.

Jeżeli wypłacenie należności lub jej części jest niemożliwe, klient otrzymuje jednoznaczne wyjaśnienie i ma możliwość odwołania się.
 

Budowanie relacji z klientem

Wierzymy, że zrozumienie działalności naszych klientów, w tym ich strategii i rynku, pozwala nam świadczyć usługi wsparcia na najwyższym poziomie. Nasi doskonale wyszkoleni pracownicy specjalizują się w branżach klientów dzięki programowi ciągłego rozwoju zawodowego.
 

Skontaktuj się z nami

W razie pytań lub wątpliwości prosimy skontaktować się ze swoim opiekunem. Możliwy jest również kontakt z naszą siedzibą główną pod adresem:
 

Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros
David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 553 3355

Dane kontaktowe poszczególnych biur można znaleźć w zakładce Atradius na  świecie.


 

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.