Country report Spain 2018

Country report

 • Hiszpania
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

15 05 2018

In 2018 and 2019 economic growth is expected to moderate somewhat but to remain robust, with private consumption and investment remaining the key drivers.

 

The insolvency environment

More improvement in insolvencies expected in 2018, but numbers remain high

Corporate defaults have closely reflected economic conditions, with high year-on-year increases seen from 2011 to 2013. With the economic rebound since 2014 insolvencies have been declining, and this positive trend is expected to continue, with business failures forecast to decrease 6% in 2018.

However, this would still leave business insolvencies at a high level of about 4,800 cases. This is four times higher than in 2007, when about 1,150 cases were recorded.

Economic situation

The economic rebound continues

Spain’s economic rebound gained further momentum in 2017, with GDP increasing by more than 3%. In 2018 and 2019 economic growth is expected to moderate somewhat, but to remain robust, with private consumption and investment remaining the key drivers. Spanish exports continue to benefit from the rebound in the eurozone.

The unemployment rate is forecast to decrease further in 2018 and 2019, but to remain above the eurozone average. The deleveraging of household and corporate debt continued in 2017, but there is still some way to go, especially for businesses in the construction sector and households with lower income.

The resilience of Spanish banks has improved further in 2017, in terms of asset quality and capital. However, the level of non-performing loans remained high compared to that of other EU-members.

In July 2016 the European Commission conceded Spain two additional years, until 2018, to lower the budget deficit to less than 3%. It is expected that this target will be met in 2018 and 2019.

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.