Country Report Austria

Country report

 • Austria
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

01 06 2015

After modest growth in 2013 (up 0.3%) and 2014 (up 0.4%) the Austrian economy is expected to see a modest 0.8% surge in 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The insolvency environment

Corporate insolvencies decrease slowed down in 2014

Austrian business insolvencies decreased by more than 9% in 2013, however this positive trend slowed down in 2014, to just 0.7%. In 2015 it is expected that the number of business failures will decrease further, by 9% year-on-year.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economic situation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Higher growth in 2015 expected

After modest growth in 2013 (up 0.3%) and 2014 (up 0.4%) the Austrian economy is expected to see a modest 0.8% surge in 2015. Private consumption is expected to increase only modestly, given that unemployment will remain at an (for Austrian standards) elevated level of 8.7% and real wages are still impacted by the general decrease seen in previous years.

 

 

 

 

 

 

The fiscal deficit increased by 3.0% in 2014, mainly due to large increases in capital transfers to banks in the course of the reorganization of Hypo Group Alpe Adria (the bank was nationalized in 2009 after overextending itself in Southeastern Europe). With these capital transfers decreasing after 2015, the budget balance is set to improve to -2.0% and -1.5% of GDP in 2015 and 2016, respectively. Government debt is expected to rise to 87.1% and to decrease thereafter.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.