Kariera w Atradius

Jesteśmy wiodącym ubezpieczycielem na rynku ubezpieczeń finansowych i windykacji, zorientowanym na wysokiej jakości obsługę Klienta.

Doskonaląc nasze usługi stale inwestujemy w najnowsze technologie i narzędzia informatyczne. Dla naszych pracowników sprawą priorytetową jest poznanie i zrozumienie biznesu Klienta, jest to możliwe wyłącznie dzięki ścisłej wzajemnej współpracy.

Podstawą naszych codziennych działań jest budowanie i utrzymywanie dobrych relacji. Wspieramy to poprzez atrakcyjne środowisko pracy, które opiera się na wzajemnym zaufaniu i profesjonalizmie.

Takie podejście kształtuje nasze relacje z Klientami, którzy są dla nas partnerami biznesowymi i zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie.

Aktualne oferty pracy

W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji do naszych biur w Polsce.

Rekrutację w innych, międzynarodowych oddziałach naszej firmy, można śledzić na naszej stronie globalnej.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.