Kariera w Atradius

Jesteśmy wiodącym ubezpieczycielem na rynku ubezpieczeń finansowych i windykacji, zorientowanym na wysokiej jakości obsługę Klienta.

Doskonaląc nasze usługi stale inwestujemy w najnowsze technologie i narzędzia informatyczne. Dla naszych pracowników sprawą priorytetową jest poznanie i zrozumienie biznesu Klienta, jest to możliwe wyłącznie dzięki ścisłej wzajemnej współpracy.

Podstawą naszych codziennych działań jest budowanie i utrzymywanie dobrych relacji. Wspieramy to poprzez atrakcyjne środowisko pracy, które opiera się na wzajemnym zaufaniu i profesjonalizmie.

Takie podejście kształtuje nasze relacje z Klientami, którzy są dla nas partnerami biznesowymi i zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie.

Aktualne oferty pracy

W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji do naszych biur w Polsce.

Rekrutację w innych, międzynarodowych oddziałach naszej firmy, można śledzić na naszej stronie globalnej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.