Obchodujte úspěšně s Českou republikou

Transakcja przebiegła pomyślnie

 • Republika Czeska,
 • Słowacja
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

01 07 2014

Podívejte se na bezplatné poradenství, jakým způsobem můžete úspěšně obchodovat s Českou republikou. Naleznete zde 10 pravidel, které Vám pomohou k tomu, aby byly obchody s českými zákazníky úspěšné.

Dotek Sametové revoluce

Vývozci, kteří hledají potenciálně zdravý trh v srdci Evropy, s ožívající ekonomikou a s chutí investovat do široké škály zahraničních výrobků a odborných znalostí, rozhodně neprohloupí, pokud se zaměří na Českou republiku.

"Sametová revoluce"  odstartovala v roce 1989 v tehdejším Československu přechod z poválečného komunismu k demokracii, zatímco následující "Sametový rozchod" umožnil vytvoření nezávislých zemí České a Slovenské republiky.

Dnes je Česká republika stabilním ekonomickým trhem se suveréním ratingem finanční síly uděleným od kažné z hlavních ratingových agentur: AA- stabilní výhled od agentury Standard and Poor’s, A1 stabilní výhled od agentury Moody’s a A+ stabilní výhled od agentury Fitch.

Silnější důvěra spotřebitelů a vyšší reálné příjmy.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.