B2B payment practices trend, Sweden 2023

Barometr Praktyk Płatniczych

  • Szwecja
  • Chemia/Farmacja,
  • Dobra konsumenckie,
  • Metale,
  • Stal

Swedish companies have strong concerns looking ahead about how they will be affected by new regulations related to European and global climate change goals.

The Atradius Payment Practices Barometer is an annual survey of business-to-business (B2B) payment practices in markets across the world. Its findings can give valuable insights into the current dynamics of corporate payment behaviour in B2B trade. It can also help companies doing business, or planning to do so, in the markets polled to identify emerging future trends in the payment practices of B2B customers. 

The 2023 Payment Practices Barometer survey for Sweden was conducted between the end of Q1 and the beginning of Q2 2023. Its findings should therefore be viewed with this in mind.

Key takeaways from the report for Sweden

Equity capital and debt securities used to avoid liquidity shortfalls

  • The main factors taken into account when granting payment terms for 53% of companies polled in Sweden were the terms received from their own suppliers and the pressing need to avoid liquidity shortages. This may explain why many Swedish businesses resorted to equity capital and issuing debt securities as a means of obtaining short-term trade finance.
  • This was especially reported by large enterprises, who generally received less than requested when seeking trade credit. In contrast, SMEs took the more conventional route of seeking bank loans or asking for trade credit as a means to short-term finance.

Rising concern about excessive regulatory burdens on businesses

  • Our survey found that Swedish companies have strong concerns looking ahead about how they will be affected by new regulations related to European and global climate change goals. The fear expressed is that these could create excessive burdens and costs to be managed, and that it will dent their ability to be competitive in international markets.
  • Chemicals companies reported particular anxiety because they are the sector which supports the EU Green Deal’s target of being climate neutral by 2050. The impact of high energy prices and carbon footprint limitations are further concerns raised by companies polled in Sweden, along with a negative effect of tariffs.

Interested in finding out more?

Please download the full report for a complete overview of the 2023 survey findings of the Atradius Payment Practices Barometer for Sweden. 

For a complete overview of the survey results for Western Europe, please download the full report available in the Related documents section below. The Statistical Appendix to the regional report is also available for download in the section below.

All content on this page is subject to our Disclaimer, available here.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.