B2B payment practices trends Poland 2023

Barometr Praktyk Płatniczych

  • Polska
  • Rolnictwo,
  • Żywność,
  • Budownictwo,
  • Dobra konsumenckie

Soaring cash flow worries for companies surveyed in Poland amid sharp rise in payment delays in B2B trade on credit.

The 2023 Payment Practices Barometer survey for Poland was conducted between the end of Q1 and the beginning of Q2 2023. Its findings should therefore be viewed with this in mind.

Key takeaways from the report for Poland

Cash flow worries soar amid a sharp rise in payment delays

  • A combination of persistently high inflation and tight monetary policy, which curbed consumer spending, led to a falling trend in B2B sales on credit. Companies surveyed in Poland reported that B2B sales transacted on credit now average 46% of all sales.
  • This caused cash flow problems, which were exacerbated by a 28% increase in overdue invoices. Half of all B2B sales on credit remained unpaid at the due date, with businesses in the Polish construction sector particularly affected.

Range of strong concerns as inflation continues to bite

  • The main concern looking ahead for companies in Poland is that continuing high levels of inflation will further weaken demand and consumer spending. There is also great anxiety about the volatility of the Polish currency and interest rates.
  • Another clear worry expressed by businesses surveyed in Poland is about the availability of skilled staff and managers amid a general workforce shortage. There was also concern about volatile energy costs and a higher risk of cyber fraud

The Atradius Payment Practices Barometer is an annual survey of business-to-business (B2B) payment practices in markets across the world. Its findings can give valuable insights into the current dynamics of corporate payment behaviour in B2B trade. It can also help companies doing business, or planning to do so, in the markets polled to identify emerging future trends in the payment practices of B2B customers. 

Interested in finding out more?

For a complete overview of the 2023 survey results for Poland and Eastern Europe, please download the full report available in the related documents section below. The Statistical Appendix to the regional report is also available for download in the section below.

All content on this page is subject to our Disclaimer, available here.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.