Industry Trends Metals and Steel 2022

Market Monitor

 • Belgia,
 • Chiny,
 • Republika Czeska,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Indie,
 • Włochy,
 • Holandia,
 • Polska,
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Wielka Brytania
 • Metale,
 • Stal

05 09 2022

Profit margins of many business increased in 2021, but several markets are facing major downside risks

Global Metals3 output 2022

Short-term outlook: strengths and growth drivers

 • Strong rebound and higher sales prices in the recent past: Many metals and steel businesses in advanced market have benefited from strong pent-up-demand and high sales prices in 2021 and early 2022. This resulted in higher profit margins and increased financial resilience.
 • Trade liberalisation: The partial scaling back of Section 232 tariffs for EU aluminium and steel imports by the US should support production and exports from Europe. 
 • Fiscal stimulus: Supports metals and steel demand in key markets like the US and China.

Short-term outlook: constraints and downside risks

 • War in Ukraine: A longer-lasting war in Ukraine will negatively affect the sector performance in Europe into 2023, as high energy prices would continue to weigh on metals and steel production, while the weaker economic performance in many countries impacts demand from key buyer industries. 
 • Supply chain issues: demand for metals and steel could be stronger if supply chain bottlenecks were not still impacting key buyer industries (automotive, construction).
 • Aggressive monetary tightening continues: this would lead to even weaker consumer spending and deteriorating investments. Key buyer industries like automotive, construction and engineering are cyclical sectors and strongly investment-driven.  

Regions Metals2 output 2022

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.