Market Monitor Steel Spain 2017

Market Monitor

  • Hiszpania
  • Metale,
  • Stal

14 11 2017

Production has increased again in 2017, but competitiveness of the domestic steel and metals industry remains negatively impacted by high power costs.

  • According to the World Steel Association, Spanish steel production decreased 8% year-on-year in 2016, to 13.7 million tons, while exports decreased 3%. This setback after years of sustained recovery was mainly due to lower global demand, strong competition from China and lower sales prices. Domestic steel consumption also decreased in 2016 (down 1.3%).
  • However, with increasing sales prices and higher demand since H2 of 2016, especially from the automotive sector, Spanish steel production rose again in 2017, by 2.2% year-on-year between January and August 2017. Profit margins recovered in H2 of 2016 and in H1 of 2017, and are expected to remain stable in the coming months as steel and metals prices are not forecast to decrease for the time being.
  • The competitiveness of the domestic steel and metals industry is negatively impacted by power costs, which are among the highest in the EU. This is of major importance for the sector, given that 75% of Spanish steel producers work with electric furnaces.
  • Both payment delays and insolvencies have remained stable in 2016 and H1 of 2017, and are expected not to increase in the coming months. Our underwriting stance for the steel sector remains neutral to cautious, while we are more open for businesses in the non-ferrous metals segment.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.