Market Monitor Metals and Steel Canada 2019

Market Monitor

  • Kanada
  • Metale,
  • Stal

26 11 2019

The sector benefits from the lift of US import tariffs on Canadian steel and aluminium, with profit margins of steel businesses expected to improve again.

Canadian metals sector growth over the years

Performance forecast along Canadian metals and steel subsectors

In H1 of 2019 most Canadian metal and steel businesses showed positive results, with higher revenues due to higher sales prices, robust demand and the impact of protectionist measures in both Canada and the US, which disadvantage competition from overseas suppliers.

The sector benefits significantly from Washington´s decision in May 2019 to lift US import tariffs on Canadian steel and aluminium (the US market accounted for 82% of all Canadian iron and steel exports in 2018, affecting about 45% of domestic production). In June 2019 alone Canadian exports of previously tariffed steel products to the US increased 15.8% year-on-year, while exports of aluminum products rose 47.2%. Profit margins of Canadian metal and steel businesses are expected to improve over the coming 12 months.

As in 2018, payments in the Canadian metals and steel sector take 65 days on average, and payment experience has been good over the past two years. However, it cannot be ruled out that due to weaker economic growth prospects and lower demand from key buyer sectors (construction and energy) payment delays could increase in 2020. However, so far this adverse development has not yet materialised. No major insolvency increase is expected over the coming 12 months.

Our underwriting stance remains neutral for the steel segment. Many companies are foreign-owned, and for the few remaining Canadian-owned companies we seek detailed financial disclosure due to concerns about the cyclical and capital-intensive nature of the business (several companies have sought insolvency protection in the past). While the lifting of the US protectionist tariffs is positive, concerns over overcapacity remain.

For the metals segment our underwriting stance remains open, as this subsector provides more value-added products and overcapacity is less of an issue compared to the steel segment.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.