Market Monitor ICT Netherlands 2019

Market Monitor

  • Holandia
  • Elektronika/Technologie Komunikacyjne

18 06 2019

While ICT distributors are becoming larger, many smaller companies are changing their business models towards a more IT service-oriented approach.

      

 

nl ict 2019 pic1

 

  • The Dutch ICT industry accounts for about 4.5% of GDP, with approximately 365,000 employees in the sector. About 95% of ICT businesses have less than 10 employees, and there are only 200 companies with more than 100 employees.
  • In line with the robust economic performance, ICT valued added grew 3.6% in 2018 and, despite the forecast of an economic slowdown, is expected to increase about 3% in 2019. Competition in the market remains high, and while ICT distributors are becoming larger, many smaller companies are changing their business models to have a more service-oriented approach.
  • Profit margins in the Dutch ICT sector are expected to remain stable over the coming 12 months after a slight deterioration in 2018. The overall indebtedness of the sector is not overly high and banks are generally willing to lend to ICT businesses.
  • On average, payments in the ICT industry take between 30 and 60 days and our portfolio payment experience has been good over the past two years. The number of payment delays and insolvencies is low and expected to remain stable in H2 of 2019.
  • Due to the solid performance and benign credit risk situation, our underwriting stance for this industry remains generally open. However, given the highly competitive environment and the low margins of many ICT businesses, the requirements for financial information on ICT buyers are very high.

 

 

 

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.