Market Monitor ICT Australia 2018

Market Monitor

  • Australia
  • Elektronika/Technologie Komunikacyjne

12 06 2018

Payment experience over the past two years has been good in the ICT sector and the level of insolvencies is low, with no major change expected in 2018.

Australia ict 2018 pic1

  • The Australian ICT market is forecast to grow further in 2018 and 2019, with both state and federal governments remaining key investors in IT projects, accompanied by business and consumers ICT spending which is driven by economic growth and technological progress.
  • The market is highly competitive in the distribution, retail and system integrators segments. However, in general, ICT is a profitable segment with steady margins. Across subsectors ICT retail margins are lower compared to margins earned by value added system integrators.
  • Many ICT businesses are highly leveraged, either via debtor financing for working capital management or through term loans. Banks are quite open and willing to offer loans to the industry. It is important for ICT business to have healthy cash flow as a lot of companies earn extra margin by the early settlement of invoices, and therefore having working capital funding in place is quite important.
  • Payments in the ICT sector generally take between 30 days and 60 days from invoice date or between 30 days and 45 days end of month (EOM). Payment experience over the past two years has been good so far and the level of insolvencies is low, with no major change expected in 2018.
  • Our underwriting stance remains generally open for all ICT subsectors. The IT producers and service segment generally performs well with profitable businesses, and many companies in the telecommunication segment are financially strong. In contrast, we are more cautious with ICT retailers, as this subsector accounts for most credit insurance claims in the industry.
  • For higher coverage we usually refer to Personal Property Security Register or other risk mitigating measures, including Directors Guarantee if needed.

 

 

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.