Market Monitor Food Poland 2016

Market Monitor

  • Polska
  • Żywność

02 12 2016

Business failures in the Polish food retail segment have increased in 2016, as mainly smaller players suffer from fierce competition and low margins.

  • Many businesses are highly geared
  • Payment delays and insolvencies have increased in some segments
  • Payments take about 45 days on average

The Polish food sector accounts for 6% of GDP and 13% of exports. Polish food producers have benefited from robust domestic demand (which accounts for about 70% of sales) and increasing exports. After increasing 2.5% in 2015 domestic sales are expected to rise 3.4% in 2016, and export sales 6%. The major Polish export destination remains the EU, notably Germany and the UK, but the share of exports going to Asia and Africa is growing. In 2017 the sector is expected to grow by more than 3%.

Given its current fragmentation, a further concentration and consolidation process in the Polish food sector is highly probable. With the support of investment funds such a process is already ongoing in the food processors segment, while in the food producers segment consolidation is still in its initial phase.

Pork production, which accounts for the lion´s share of Polish meat production, is decreasing due to lower pork prices and lower profitability, which has been partially caused by the Russian embargo. Investments in this segment have been financed externally, and as a result many companies are highly indebted.

Since the EU milk quota ended in April 2015, the dairy sector has been facing more challenges. However, in the long term Polish farmers and dairy producers could benefit from the lifting of production limits, utilising their full production capacity.

On average, payments in the food sector take about 45 days. Payment delays and insolvencies have increased in certain segments, such as the red meat subsector, due to oversupply and low prices. We have also observed increasing business failures in the food retail segment, as smaller players suffer from fierce competition and low margins.

Our underwriting stance remains generally open for segments like fruit and vegetables, dairy and white meat. However, we exercise more caution in the retail segment, for slaughterhouses and processors in the red meat segment. Additionally we pay specific attention to single food businesses´ gearing ratio. Many investments have been financed externally, and as a result a lot of companies are highly indebted. After the Brexit decision we closely monitor food businesses dependent on exports to the UK.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.