Market Monitor Construction Sweden 2017

Market Monitor

  • Szwecja
  • Budownictwo

14 02 2017

Value added construction growth is expected to grow by more than 2.5% in 2017, but due to fierce competition many smaller players have low margins.

  • In 2015 and 2016 the Swedish economy grew by more than 3%, which has helped to support domestic construction demand, especially in the residential construction segment. Construction performance has also been sustained by low interest rates and government subsidies. Value added construction growth increased 2.6% in 2016, and is expected to grow 2.7% in 2017.
     
  • However, due to fierce competition in the construction market many players - especially smaller players - have low margins. Gearing in the construction industry is not overly high, and banks are generally willing to provide loans to businesses. Both non-payments and insolvencies in the construction sector have been stable in 2016, and are expected to level off in 2017.
     
  • Our underwriting stance is generally open, with no restrictions for any subsectors. However, closer monitoring of small and medium-sized construction companies is required.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.