Market Monitor Construction Singapore 2017

Market Monitor

 • Singapur
 • Budownictwo

14 02 2017

Private building projects are expected to decrease due to less benign economic conditions and an increased supply completed housing projects and offices.

 • Singapore's public construction segment, which accounts for more than 60% of building activity, will continue to expand in the coming years, supported by government investment in transport infrastructure. However, private building projects are expected to deterioate, due to less favourable economic conditions and an increased supply of already completed private housing projects and offices. In this segment competition is expected to increase, and players will try to maintain their top lines by lowering margins.
   
 • Mainly small and medium-sized businesses active in the private construction sector are already suffering from profit margin contraction due to lower demand, coupled with higher labour and rental costs. In 2017 companies will struggle to meet working capital requirements as margins are continuously squeezed.
   
 • Singapore´s construction businesses are heavily reliant on banks for loans and project funding. Despite a more difficult outlook for the Singaporean banking sector as a result of the slowdown in China and a less favourable domestic economic outlook, bank lending remains non-restrictive to the construction sector for the time being.
   
 • Payment duration in the industry is 60-120 days on average. Payment experience has been bad over the past year, with  non-payment notifications mainly coming from Malaysian construction businesses active in Singapore. In contrast, non-payments from Singaporean businesses are less of a problem.
   
 • The protracted default rate in the construction industry is above average. It is expected that insolvencies in the construction sector will increase by about 5% in 2017. Last year the number of businesses in Singapore liquidated after encountering financial trouble was the highest in 11 years, mainly due to slower economic growth of the city state. At least it seems that local banks are more prone to accept restructuring options available, as opposed to resorting to liquidation.
   
 • While our underwriting stance is generally open for businesses related to public sector construction , we are more cautious about the private building segment.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.