Market Monitor Construction Australia 2017

Market Monitor

 • Australia
 • Budownictwo

14 02 2017

A modest recovery is forecast in the non-residential segment due to stronger private demand and activity picking up in the infrastructure building sector.

 • In 2016 the Australian construction sector continued to suffer from subdued investment in mining and related projects. However, the industry saw significant increases in residential building activity, as the economy shifts away from its strong focus on mining.
   
 • Residential building activity is expected to increase further in 2017 before slowing down and decreasing in 2018-2019, with an anticipated decline of 6%.
   
 • Modest recovery is forecast in the non-residential segment due to stronger private demand and activity picking up in the infrastructure and commercial sectors. Engineering construction is also expected to increase, driven largely by the telecommunications sector due to rising National Broadband Network (NBN) related investment, as well as road, major rail and light rail projects.
   
 • It is important to take into account regional differences, e.g. while higher housing investment is projected for New South Wales from 2017-2018 onwards, there are weaker growth prospects for Queensland, Western and South Australia. 
   
 • Payments in the construction sector take between 90-120 days on average, and the level of non-payment notifications remains high.
   
 • Our underwriting approach remains cautious, particularly for small businesses, the mining-related segment and the Western Australia and Queensland markets generally.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.