Market Monitor Chemicals Indonesia 2017

Market Monitor

  • Indonezja
  • Chemia/Farmacja

20 07 2017

Indonesian chemicals sector growth is driven by demand from the construction and automotive industries and an increasing population with rising incomes.

  • The Indonesian chemicals sector value added grew 6.5%, and in 2017 a growth rate of about 7.5% is expected, driven by demand from the construction and automotive industries and an increasing population with rising incomes. However, some inefficiencies and red tape remain stumbling blocks.
  • The sector mainly consists of a large number of smaller players, with only a few bigger companies active. Indonesian chemicals businesses are mainly serving the domestic market. The government recently introduced regulations in order to reduce gas prices for the fertilizer and petrochemicals segments, which should have a positive impact on profit margins.
  • On average, payments in the Indonesian chemicals sector take 60 days. The number of non-payment notifications increased in 2016 in the plastics subsector, but no further increase is expected in 2017. The insolvency environment is stable, and no major increase in business failures is expected due to continued demand growth and limited competition in the market.
  • Our underwriting approach to the chemicals sector is generally positive for all major segments, especially for petrochemicals and synthetic rubber. For the plastics subsector we have a more cautious approach due to some credit insurance claims in 2016.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.