Market Monitor Automotive Turkey 2016

Market Monitor

  • Turcja
  • Motoryzacja/Transport

27 10 2016

Foreign exchange risks, fierce competition, high taxes and the fact that many businesses are undercapitalised pose downside risks for the industry.

  • Automotive demand in Turkey has started to decrease, as the market contracted 3% year-on-year in the first quarter of 2016. This was mainly due to a more difficult political and economic environment coupled with security issues, all negatively impacting domestic demand.
  • It is expected that automotive demand will remain at lower levels in the second half of 2016 and into 2017. All segments (automotive manufacturers, suppliers and car part producers, car dealers) are affected by lower sales.
  • Despite a favourable raw material costs environment (low flat steel prices), profitability of Turkish car producers and suppliers remained unchanged over the last 12 months. Price wars are common in the market, and with lower raw material prices, companies feel more comfortable in cutting prices to try to increase market share. Competition plays an important role in the direction of stable bottom-line figures. Businesses´ margins are expected to remain largely unchanged in 2016.
  • Gearing and financial requirements are average in the Turkish automotive sector. Supplier support, rather than bank finance, is usually sought out in this sector. However, when needed heavy investments are to be funded by bank loans.
  • Payment duration in the automotive sector ranges between 30 and 60 days. Payment behaviour is generally stable, with non-payment notifications expected not to increase in the coming months. Automotive insolvencies are low and are expected to remain stable in the coming six months. That said, foreign exchange risks, fierce competition, high taxes and the fact that many businesses are undercapitalised pose downside risks.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.