Market Monitor Automotive Slovakia 2018

Market Monitor

  • Słowacja
  • Motoryzacja/Transport

04 09 2018

Payment duration in the Slovakian automotive sector ranges from 45 to 90 days, and the payment experience has been good over the past two years.

2018 slovakia cars pic1

  • Slovakian automotive production is set to grow further in 2018. While profits are expected to remain stable in 2018, an increase in labour cost cannot be ruled out due the low unemployment rate and labour shortage. Competition and price pressure remain high.
  • Financing requirements and gearing of businesses are average in this sector. Many Tier 1 suppliers have significant equity and their working capital financing is rather low, as they deliver just in time. While Tier 2 suppliers are generally more indebted as they require higher stock levels, banks are willing to provide loans to this segment and to automotive businesses in general.
  • Payment duration in the automotive sector ranges from 45 to 90 days. Payment experience has been good over the past two years. The level of non-payments and insolvencies is low, and this is expected to remain unchanged in the coming months.
  • Our underwriting stance remains open for this industry, especially for OEMs and Tier 1 businesses, and neutral for Tier 2 companies and car dealers.
  • While the threat of US punitive tariffs on car and car part imports from the EU has been averted for the time being, any future imposition would immediately hurt the strongly export-oriented Slovakian automotive industry. This would mainly affect the turnover and margins of one large OEM that exports directly to the US and related suppliers. It would also increase the credit risk of businesses along the value chain.

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.