Market Monitor Automotive Netherlands 2017

Market Monitor

 • Holandia
 • Motoryzacja/Transport

05 09 2017

Due to the robust economic performance thus far in 2017 the outlook for the automotive sector remains favourable for the rest of the year and in 2018.

 

 • The automotive sector is not a major contributor in the Netherlands, accounting for 0.4% of Dutch GDP. In fact, VDL Nedcar and DAF Trucks are the only two car/truck manufacturers active in the Netherlands. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers OICA, production increased 0.7% in 2016, to 44,400 units. In H1 of 2017 new passenger car registrations accelerated to 19.9% year-on-year after growing 14.7% in 2016, while commercial vehicle registrations grew 3.6% over the same timeframe.
   
 • The number of Dutch car dealers has reduced considerably since the 2009 economic crisis. Recently a consolidation took place in the wholesale-retail market for car spare parts, with just two large players left (Sator-LKQ and AutoBinck-PartsPoint).
   
 • Profit margins in the Dutch automotive sector are generally good and expected to remain stable in 2017. The financial gearing of most businesses is not overly high, and banks are willing to provide loans to the sector.
   
 • Payment behaviour in this sector has been good over the past two years, and the number of payment delays and insolvencies is low. Business failures have decreased since the end of 2016, and we do not expect any deterioration in the coming months.
   
 • We maintain an open, case-by-case underwriting strategy due to the overall positive performance of the industry.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.