Market Monitor Automotive Mexico 2018

Market Monitor

  • Meksyk
  • Motoryzacja/Transport

04 09 2018

While sales in the Mexican automotive market remained subdued in the first half of 2018 car exports have increased 10%, helped by new production plants.

 

2018 mexico cars pic1

 

  • In 2017 Mexican vehicle production increased 13% to more than four million units, according to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers OICA. Exports increased 12% in 2017 and 10% in H1 of 2018, helped by new production plants. That said, domestic market sales remained subdued in H1 of 2018 (also due to higher fuel prices).
  • Profit margins of OEMs and Tier 1 suppliers are expected to remain stable, as Mexico imports only 10% of car parts used by assembly companies, and therefore an immediate effect of punitive tariffs on steel and aluminium is not expected. In addition, many car parts producers (often subsidiaries of global groups) have hedged against price volatility.
  • The average payment duration in the Mexican automotive industry is between 30 days and 90 days. Payment behaviour in this sector has been stable over the past two years. The number of non-payments and insolvency cases is not above average compared to other industries, and it is expected that there will be no deterioration in the coming months, given that the businesses environment remains stable.
  • Our underwriting stance remains open for vehicle manufacturers and Tier 1suppliers, given the strengths of most businesses in this segment (well established, often part of global company, high investments made). For Tier 2 suppliers our underwriting stance is more neutral, as this segment is more susceptible to changes in commodity prices and to price competition. It is expected that foreign investment into manufacturing and supply will continue; further strengthening the sector.

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.