Market Monitor Automotive Czech Republic 2017

Market Monitor

 • Republika Czeska
 • Motoryzacja/Transport

05 09 2017

Robust sales have kept profit margins of car producers and suppliers stable, and these are expected to maintain their current level in the coming months.

 • The automotive industry plays a pivotal role in the Czech economy, accounting for more than 7% of GDP and more than 20% of exports (mainly to EU countries). The Czech Republic hosts three major car production companies Škoda, Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) and Korean Hyundai. There are many local suppliers, and the Czech steel/metals and plastics industry depends heavily on the automotive industry´s performance.
   
 • According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers OICA, in 2016 car production increased 8.3% to more than 1.3 million units. All three major manufacturers grew their production, and output has increased further in H1 of 2017. The outlook remains benign, mainly due to robust demand from eurozone countries.
   
 • Robust sales have kept profit margins of car manufacturers and suppliers stable and these are expected to maintain their current level in the coming months. Payment behaviour is generally good with a low number of non-payment notifications, and this is expected to remain unchanged in the coming months. The insolvency level in this industry is expected to remain low.
   
 • Suppliers generally benefit from long-term contracts with stable payment terms, volumes and margins, while banks are open to provide business loans.
   
 • As a result of increasing orders, growing revenues and low payment default and insolvency cases in this industry, our underwriting stance remains open.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.