Market Monitor Automotive Belgium 2017

Market Monitor

 • Belgia
 • Motoryzacja/Transport

05 09 2017

The increasing importance of Big Data and embedded technology/electronics is expected to lead to increased M&A activities in the supplier segment.

 

 • The Belgian automotive sector accounts for 1% of Belgium’s GDP. While production decreased slightly in 2016 (down 2.4% to about 400,000 units), domestic registrations or sales of new vehicles increased 8.1% year-on-year in 2016, and further growth is expected in 2017 (registrations of new passenger cars increased 4% year-on-year in H1 of 2017 according to the Belgian automotive association FEBIAC).
 • Besides several major assembly plants, Belgium hosts a large number of export-oriented, high-value components manufacturers that have good business opportunities given the increasing global demand for car electronics and sophisticated technology. That said, the increasing importance of Big Data and embedded technology/electronics, together with the global process in the industry, is expected to lead to more merger and acquisition activities of Belgian automotive suppliers in the mid-term.
   
 • Profit margins in the Belgian automotive sector are generally satisfying and expected to remain stable in 2017. While many businesses hold long-term debts, banks are supportive.
   
 • Payment behaviour in the sector has been good over the past two years, and the number of protracted payments and insolvencies is low. Both payment delays and business failures have decreased since the end of 2016, and we do not expect any deterioration in the coming months.
   
 • We assess the credit risk and business performance of the Belgian automotive sector as “Good”, and our underwriting stance continues to be open for all subsectors.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.