Market Monitor - Machinery - The Netherlands 2016

Market Monitor

  • Holandia
  • Maszyny/Urządzenia

18 08 2016

Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.

  • The Dutch engineering sector accounts for 1.5% of the national economy. Value added growth of the industry is expected to increase 0.4% in 2016 and 1.7% in 2017.
  • About two-thirds of the Dutch machinery production is exported, accounting for 20% of total Dutch export value. Therefore, the sector is highly susceptible to changes in international economic trends and market developments. Particularly currency fluctuations can affect both demand and financial results.
  • The Netherlands is one of the world’s leading countries in food processing machinery. Total turnover of the Dutch food processing and packaging machinery industry amounted to approximately EUR 2.5 billion in 2015. In order to keep up with the fast changing customer requirements and technology, investments in both research and development (R&D) and qualified workforce are key. On average, 7% of employees in the Dutch machines/engineering sector work in R&D.
  • Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.
  • Our underwriting stance is generally relaxed for the industry. We pay attention to businesses´ investment capacity, realized margins, access to funds, order book and dependence on certain sales markets (especially Russia and China).

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.