Market Monitor - Machinery - Italy 2016

Market Monitor

  • Włochy
  • Maszyny/Urządzenia

18 08 2016

Competition remains strong in the domestic market, especially among small and medium-sized machinery companies dependent on construction businesses.

  • Competition remains strong in the domestic market
  • Payment duration is about 100 days on average
  • Troubles in the oil-industry related to the machinery segment

MM Machinery 2016 Italy overview

The Italian machines/engineering sector has proved to be relatively resilient during the downturn of Italy´s economic performance due to its export orientation, high specialisation and added value products in precision mechanics. Both specialisation and quality have helped to preserve satisfying profit margins for many (export-oriented) businesses.

MM Machinery 2016 Italy sector growth

However, competition is strong in the domestic market, especially among small and medium-sized machinery companies dependent on construction businesses. The still slow domestic investment growth and the weakness of some end-markets suggest that in some subsectors mainly smaller machinery businesses remain impacted by lower production. The construction and road machinery segment performance is still hampered by weak construction performance in Italy. The earthmoving machinery segment is highly dependent on public works and therefore exposed to structurally slow payments by public entities. At the same time, demand for machinery related to the oil and gas sector is deteriorating.

In contrast, the machinery segment dependent on the manufacturing sector continues to benefit from export growth and from increased demand from the domestic market (e.g. automotive). Larger and more diversified machinery companies and export-oriented SMEs are expected to improve performance and cash generation.

MM Machinery 2016 Italy strengths weaknesses

Payment duration in the Italian machinery sector is about 100 days on average. Payment experience has been good over the past two years, and the level of protracted payments is low. Non-payment notifications have decreased over the last 12 months, and are expected to decrease further in the coming months. The number of insolvencies in the machinery sector is relatively low. Machinery insolvencies have been stable over the past six months, and are expected to decrease in the coming six months.

Our underwriting approach in 2016 remains generally open, especially for larger businesses and niche export-focused subsectors (e.g. high precision mechanical works). Those businesses usually show solid financials and a good liquidity profile. However, we are more cautious about companies operating in still difficult end-sectors (e.g. construction) and which are dependent on public entities. We closely monitor machinery businesses which produce components for the oil and gas sector, as investments in this industry have deteriorated due to lower energy prices.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.