Market Monitor - Machinery - Brazil 2016

Market Monitor

  • Brazylia
  • Maszyny/Urządzenia

18 08 2016

The machinery sector mainly suffers from a massive decrease in public and private investments, especially in the construction and oil/gas sectors.

  • The machinery sector remains severely impacted by the economic downturn (Brazilian GDP is expected to contract 3.7% in 2016 after shrinking 3.8% in 2015). The Brazilian business environment has deteriorated while interest rates, inflation and exchange rate volatility remain high. The machinery sector mainly suffers from a massive decrease in public and private investments, especially in the construction and oil/gas sectors as major buyer industries.
  • Machines/engineering is one of the most leveraged Brazilian industries as it heavily depends on long-term financing from both the government and banks. Many machines businesses are highly indebted, due to large investments made in previous years when businesses expanded. Serving those debts has become increasingly difficult, mainly due to higher interest rates and the fact that banks are unwilling to provide new credit.
  • Next to demand, profit margins have deteriorated over the last 12 months and are expected to further decline in H2 of 2016.
  • Payment behaviour in the machinery sector is rather bad, as non-payments have increased in 2015 and are expected to increase further in the coming six months. Due to the credit crunch generated by high interest rates many businesses are stretching their payment terms. Insolvencies of machinery businesses have also increased, and a further rise in business failures is expected in the coming months.
  • Due to increasing credit insurance claims, the deteriorated business performance and increased credit risk, our underwriting stance is currently restrictive for all machinery subsectors.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.