Market Monitor - ICT Industry - The Netherlands

Market Monitor

  • Holandia
  • Elektronika/Technologie Komunikacyjne

21 05 2015

In 2015, the Dutch ICT sector is expected to grow 3 % in volume, on the back of the country’s economic rebound (GDP is forecast to grow 1.7 %).

Market performance at a glance

The Netherlands 

  • In general, Dutch ICT businesses’ profit margins remained stable in 2014.
  • In 2015, the Dutch ICT sector is expected to grow 3% in volume, on the back of the country’s economic rebound (GDP is forecast to grow 1.7%).
  • Another driver of ICT growth is the rising business investment in big data and cloud computing solutions.
  • Payments in the ICT sector take 60 days on average and payment delays are expected to remain stable in the coming months.
  • The insolvency level remains low compared to other industries. ICT insolvencies decreased from 379 cases in 2013 to 275 cases in 2014. The ICT insolvency environment is expected to remain stable in 2015.
  • Our underwriting stance remains generally open, and we assess and determine the risks on a case-by-case basis.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.