Market Monitor - Focus on the food industry - Ireland

Market Monitor

  • Irlandia
  • Żywność

10 12 2015

The Irish food sector has benefited from the weaker euro, the rebound of the Irish economy and growing consumer confidence.

Market performance at a glance

  • The export-driven Irish food sector has recorded increasing demand for its products. Businesses are benefiting from the weaker euro exchange rate, mainly against the British pound sterling, which is a main reason why profit margins have increased and are expected to continue to rise in the coming months, especially in the meat subsector. Domestically, the sector benefits from the rebound of the Irish economy and growing consumer confidence.

 

  • For the Irish dairy subsector the recent abolition of EU milk quotas and sharply decreasing milk prices have led to a short-term decrease in margins and delays in capital expenditure programmes. However, in the long term the lack of quotas is expected to provide new business opportunities for Irish dairy businesses.

 

  • The sector still suffers from the lack of capital expenditure during the years of recession. While banks still don’t provide sufficient loans to the food sector, the situation is improving.

 

  • Payment behaviour in this sector has been very good over the past 12 months. The number of protracted payments, non-payments and insolvency cases is very low, and is expected to remain stable near the current levels in the coming months.

 

  • Due to the generally benign credit risk and good business prospects, our underwriting stance continues to be open for food producers and retailers in general. However, we are a bit more cautious in the fruit and vegetables segment, as there are some businesses with very low margins and exposures exceeding equity.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.