Market Monitor - Focus on steel and metals - Canada

Market Monitor

  • Kanada
  • Metale,
  • Stal

10 09 2015

Competition in the sector is high, and there are clear signs of price wars as the industry is struggling with overcapacity and weaker demand.

  • In 2014 the Canadian steel/metals sector recorded 5.5% production growth, up to CAD 47.1 billion. However, since the end of 2014 and into H1 of 2015 growth slowed down, mainly due to decreased demand from the energy sector. This has resulted in growing overcapacity, decreasing sales prices and profit margins. While the lower Canadian dollar has increased steel export opportunities, global overcapacity issues have reduced this potential upside for Canadian businesses.
  • Competition in the sector is high, and there are clear signs of price wars as the industry is struggling with overcapacity and weaker demand. This is ultimately expected to result in reduced financial strength - especially for smaller and medium- sized players.
  • The average payment duration in the industry is 90 days. Payment delays have increased since the end of 2014, and are expected to rise further in the coming months, especially in the energy and mining related subsectors. Due to overcapacity concerns many companies are facing inventory issues, which is stalling their cash conversion cycle.
  • In general, our underwriting stance remains neutral for metals manufacturing and steel, however we have become restrictive on the energy and mining related segments due to the on-going problems in these industries.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.