Market Monitor - Focus on steel & metals - Netherlands

Market Monitor

  • Holandia
  • Metale,
  • Stal

10 09 2015

Insolvencies have decreased in 2014 and are expected to level off in 2015. The insolvency level in this segment is quite low.

  • The Dutch steel and metals sector is highly dependent on domestic economic development, especially construction sector performance. Therefore, the industry has benefited from the economic rebound in the Netherlands since 2014. Both turnover and investments increased last year, and are expected to grow further in 2015. Production increased 1.8% in 2014.
  • The profits of steel/metal businesses have increased in 2014, and are expected to level off in 2015. However, competition remains high, and many businesses still hold large stockpiles, financed with long-term debt. Existing bank facilities are usually continued, however some steel/metals businesses still have difficulties obtaining new loans.
  • Payment behaviour is quite stable, and it is expected that non-payment notifications will decrease further in 2015 due to the economic rebound. However, with 90 days on average, payment terms are quite long compared to other sectors.
  • Due to the economic recovery and better sector performance, we relaxed our underwriting stance in 2014. However, close monitoring of buyers is still necessary due to the very competitive business environment, which could lead to decreasing margins or even the loss of contracts/orders for some steel/metals businesses.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.