Market Monitor - Focus on machinery - Sweden

Market Monitor

  • Szwecja
  • Maszyny/Urządzenia

31 07 2015

The Swedish machinery sector has seen many positive developments over the past few years and currently benefits from higher global demand.

Sweden

  • The Swedish machinery sector is highly export oriented. Its main segments are automotive (trucks), agriculture and industrial machines.
  • The industry has shown several years of positive development, and currently benefits from higher global demand. Sweden’s economic growth has also picked up (2.4% in 2014) and is forecast to be 2.2% in 2015. As a result, investments continue to increase.
  • Due to the benign growth outlook profit margins are expected to remain stable in 2015.
  • While the external financing requirement is high, the industry faces no particular lending problems as banks are generally willing to provide loans to the machinery sector.
  • The average payment duration in the machinery industry ranges from 30-45 days. Payment behavior has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2015
  • Due to the good growth prospects and low credit risk our underwriting stance is relaxed for all subsectors.
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.