Market Monitor - Focus on machinery - Hungary

Market Monitor

  • Węgry
  • Maszyny/Urządzenia

31 07 2015

Hungary has become a key production base for automotive majors such as Audi, Daimler (Mercedes-Benz), Suzuki and General Motors.

Hungary

  • The Hungarian machinery sector is mainly focused on the production of agricultural machines and machines used by the automotive industry.
  • Hungarian agriculture output has increased, leading to rising demand for machinery.
  • In the automotive segment machinery businesses cooperate closely with international  car producers. Hungary has become a key production base for automotive  majors such as Audi, Daimler (Mercedes-Benz), Suzuki and General Motors.
  • Machinery sales only rose slightly in January-April 2015. However, sales prices have increased by more than 10% since June 2014, and order amounts are also higher. Therefore we expect profit margins to improve further in the coming months.
  • In general the gearing of businesses in this sector is low, and banks are generally willing to provide loans.
  • The average payment duration in the machinery industry ranges from 30-60 days. Payment delays are low, and expected to decrease further in the coming months. Insolvencies are low and not expected to increase in 2015.
  • Due to the good growth prospects and low credit risk our underwriting stance is relaxed for all subsectors.
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.