Market Monitor - Construction industry - Japan

Market Monitor

  • Japonia
  • Budownictwo

19 02 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

Japan

  • The general outlook for the Japanese construction sector is positive as the industry benefits from an increase in public works and credit easing measures by the government.
  •  Construction insolvencies decreased 18% year-on-year in 2014  are expected to level off in 2015.
  • There was no increase in payment delays in 2014, and we expect no increase in 2015.
  • That said, construction businesses face some difficulties due to a lack of workforce, leading to higher labour costs.
  • Another issue is rising material prices due to the depreciation of the Yen.
  • Smaller construction businesses with weak financials could face some difficulties in 2015.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.