Market Monitor - Chemicals performance - UK

Market Monitor

  • Wielka Brytania
  • Chemia/Farmacja

01 06 2015

Growth in the chemicals sector is forecast to continue in 2015, on the back of UK’s robust economic performance.

Market performance at a glance 

United Kingdom

  • The UK chemicals sector has recorded growth in sales and exports in Q1 of 2015, despite the rather modest performance of the UK manufacturing sector in this period. Growth is forecast to continue in 2015, on the back of robust UK economic performance.
  • While concerns remain in relation to energy and commodity costs, the sector benefits from high entry barriers. Therefore, the majority of chemicals businesses are well established, with stable profit margins and sufficient equity strength, despite high research and development expenditures.
  • Only the petroleum subsector shows some weaknesses, as the market suffers from oversupply, leading to intense price competition while fixed costs are high.
  • The average payment duration in the UK chemicals industry is 90 days. The number of protracted payments, non-payments and insolvency cases is very low, and it is expected that there will be no change in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance for the British chemicals sector is currently relaxed.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.