Market Monitor - Chemicals performance - Turkey

Market Monitor

  • Turcja
  • Chemia/Farmacja

01 06 2015

There are positive signs for the Turkish chemicals industry. In 2015, the chemicals sector is expected to grow driven by increasing demand and the positive effects of the lower oil prices.

Market performance at a glance 

Turkey

  • The Turkish chemicals sector is expected to grow in 2015, driven by increasing demand. Lower oil prices have a positive effect on industry performance.
  • However, the sector is structurally vulnerable due to its dependency on export markets and foreign exchange volatility.
  • The overall indebtedness of businesses is high in this sector, but banks are generally willing to provide loans to the chemicals industry.
  • The average payment duration in the Turkish chemicals industry is 120 days. The number of payment delays and insolvency cases is low, and no increase is expected in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance for the Turkish chemicals sector is currently relaxed.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.