Market Monitor - Chemicals performance - Switzerland

Market Monitor

  • Szwajcaria
  • Chemia/Farmacja

01 06 2015

Chemicals/pharmaceuticals has been a well performing sector in Switzerland; demand and profit margins are expected to remain stable in 2015.

Market performance at a glance 

Switzerland

  • The performance of the Swiss chemicals/pharmaceuticals industry has been strong for years, with most businesses showing good financial health. Businesses´ gearing is generally low, while banks are very willing to provide loans.
  • Many Swiss companies in this sector benefit from a geographically well diversified customer portfolio, which ensures a good risk distribution of their trade receivables.
  • As many Swiss chemicals/pharmaceuticals businesses have diversified their production sites outside Switzerland, they are among the Swiss export-driven sectors that are least affected by the appreciation of the Swiss franc.
  • Demand and profit margins in this industry are expected to remain stable in 2015.
  • The average payment duration in the Swiss chemicals/pharmaceuticals industry is 45 to 60 days. The number of protracted payments, non-payments and insolvency cases is traditionally low, and it is expected that there will be no change in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance continues to be relaxed for all segments of this industry.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.