Market Monitor - Chemicals performance - Singapore

Market Monitor

  • Singapur
  • Chemia/Farmacja

01 06 2015

In 2015, Singapore’s GDP is forecast to grow a modest 3 %, and the production of chemicals is expected to grow at the same rate.

Market performance at a glance 

Singapore

  • The chemicals sector contributes to over 30% of Singapore´s manufacturing output. The island state is one of the leading petrochemical hubs in the region, and home to over 90 multinational chemicals corporations.
  • In 2015, Singapore’s GDP is forecast to grow a modest 3%, and chemicals´ production is expected to grow at the same rate. Profit margins are expected to remain stable.
  • There are some government initiatives aimed at attracting investments in this sector, particularly in the petrochemicals and specialty chemicals segments.
  • The overall indebtedness of businesses in this sector is not too high, and banks are generally willing to provide loans.
  • The average payment duration in the chemicals industry is 60 to 90 days. Payment delays and default cases are low, and expected to remain so in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance is relaxed for the chemicals sector.
  • However, we are more restrictive on the bunkering / fuel trading segment, as companies in this subsector have shown lower margins and high debt levels in the past couple of years. The market exit of OW Bunker at the end of 2014 has resulted in many unpaid creditors.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.