Market Monitor - Chemicals performance - Mexico

Market Monitor

  • Meksyk
  • Chemia/Farmacja

01 06 2015

The chemicals sector in Mexico is expected to grow modestly in 2015 due to the country’s lower economic growth (forecast 2.6 % in 2015).

Market performance at a glance 

Mexico  

  • Lower economic growth in Mexico (forecast 2.6% in 2015) will affect the domestic chemicals sector, which is expected to show only modest growth.
  • The positive effects expected by the comprehensive energy reform in 2014 to liberalise the Mexican energy sector remain uncertain due to current low oil prices.
  • Lower oil prices have a negative effect on the oil, fuels and plastics subsectors, e.g. high inventory against low prices of oil derivative products. This might imply losses and higher costs that could not be easy to pass on to customers, while margins are already thin.
  • The volatility of the Mexican peso affects chemicals importers. For some businesses, sales are made in Mexican pesos but nevertheless converted into US dollars, which might result in foreign exchange losses and slow payments.
  • The average payment duration in the chemicals industry is 60 to 90 days. Currently the number of payment delays is high, and expected to increase further. However, an increase in insolvencies is not expected.
  • Due to the problems mentioned above, our underwriting stance on subsectors like oil and fuels, plastics and fertilizers is currently more restricted.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.