Will AI transform the way we all do business?

Market Monitor

 • Belgia,
 • Brazylia,
 • Kanada,
 • Chiny,
 • Republika Czeska,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Grecja,
 • Hongkong,
 • Węgry,
 • Islandia,
 • Indie,
 • Indonezja,
 • Irlandia,
 • Włochy,
 • Japonia,
 • Luksemburg,
 • Malezja,
 • Meksyk,
 • Holandia,
 • Nowa Zelandia,
 • Norwegia,
 • Filipiny,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Singapur,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Republika Południowej Afryki,
 • Korea Południowa,
 • Hiszpania,
 • Szwecja,
 • Szwajcaria,
 • Tajwan,
 • Tajlandia,
 • Turcja,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Wielka Brytania,
 • Wietnam,
 • Argentyna,
 • Australia,
 • Austria
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne

05 02 2024

Our global electronics/ICT sector expert shares his insights and opinion on how AI will impact the industry.

AI is one of the most important drivers of growth within the ICT industry. This is no small thing, as ICT is currently enjoying one of the fastest growth trajectories in the world. The influence of AI on industry growth can be seen in the increased demand for AI in a wide range of applications.

However, its impact also stretches far beyond this, with many businesses and segments experiencing an uptick in sales or demand because of their use of AI. Semiconductor sales, for example, are expected to reach double digit growth by 2025-26.

As the influence of AI is now being felt further beyond the walls of computing labs than ever before, we wanted to look more closely at the areas where AI’s effect might be felt most keenly.

We asked our global electronics/ICT sector expert Kyle Kong for his insights and opinion on the following aspects and issues:

 • How is AI driving rapid growth within the electronics and ICT industries?
 • How is AI enhancing manufacturing processes?
 • What is the role of AI in international trade and geopolitics?
 • What risks and challenges could be posed by the rise of AI?

To get more insight on those topics, please download the report below.

Powiązane dokumenty

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.