Metals and Steel Industry Trends 2023

Market Monitor

 • Australia,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Brazylia,
 • Kanada,
 • Chiny,
 • Republika Czeska,
 • Dania,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Hongkong,
 • Węgry,
 • Indie,
 • Indonezja,
 • Irlandia,
 • Włochy,
 • Japonia,
 • Malezja,
 • Meksyk,
 • Holandia,
 • Nowa Zelandia,
 • Filipiny,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Singapur,
 • Słowacja,
 • Korea Południowa,
 • Hiszpania,
 • Szwecja,
 • Szwajcaria,
 • Tajwan,
 • Tajlandia,
 • Turcja,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Wielka Brytania,
 • Wietnam
 • Stal,
 • Metale

09 11 2023

Global economic outlook, high energy prices and weak demand subdue metals markets

We expect global basic metals output to increase by 3.6% in 2023, helped by the reopening of the Chinese economy early this year and decreased energy prices.

However, in 2024 basic metals production is forecast to decrease to about 1%. A weaker global economic performance and tighter credit conditions will have a dampening effect on metals and steel demand and prices. Steel output is expected to grow less than 1% next year, as demand from Chinese construction and infrastructure – both critical factors for global steel demand and price development – remains subdued.

Energy prices remain high by historical levels, and we expect them to increase again towards the end of this year, although to a much lesser extent than last winter. Together with higher labour and material costs, this will affect businesses´ margins.

In the medium-term, metals and steel performance will be affected by the extent to which China is successful in pivoting the economy away from investment-led growth through capacity closures. Another factor is the extent to which carbon tariffs can support “greener” production. The emphasis on reducing carbon emissions could help prop up production in less profitable regions, such as Western Europe.

Powiązane dokumenty

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.