Food Industry Trends 2023

Market Monitor

 • Australia,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Brazylia,
 • Kanada,
 • Chiny,
 • Republika Czeska,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Hongkong,
 • Węgry,
 • Indie,
 • Indonezja,
 • Irlandia,
 • Włochy,
 • Japonia,
 • Malezja,
 • Meksyk,
 • Holandia,
 • Nowa Zelandia,
 • Norwegia,
 • Filipiny,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Singapur,
 • Słowacja,
 • Korea Południowa,
 • Hiszpania,
 • Szwecja,
 • Szwajcaria,
 • Tajwan,
 • Tajlandia,
 • Turcja,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Wielka Brytania,
 • Wietnam
 • Żywność

09 11 2023

Global demand for non-essential food products shrinks amid squeeze on household incomes

This year, with the sole exception of Asia-Pacific, we expect to see a slowdown in food and beverages output on a global scale. Output will increase by just 1.4% and sector investment will grow by 4.3%, down from 6.5% in 2022.

There are several factors keeping prices high and leading consumers to cut back on non-essential food items. Primary among these are supply challenges, much of which have been impacted by the war in Ukraine. With the non-extension of the Russia-Ukraine grain deal, the impact of the war on the global food industry remains severe. Ukraine accounts for 4% of global wheat supply, 13% of corn, and more than a third of the global sunflower oil trade.

Fertiliser shortages are also a challenge. High gas prices in 2022 hampered production in Europe, while Russian fertiliser exports decreased sharply due to sanctions. Farmers and food producers in developing countries are especially affected by the lagged effect of the 2022 fertiliser price spike.

 

 

Powiązane dokumenty

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.